Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Kiếm satoshi

Giới thiệu với các bạn 2 trang mới ra lượng bonus satoshi cũng rất cao

Site 1 đăng kí tại đây

Mỗi lần claim giao động từ 5000 - >12000 satoshi
Mỗi lần cách nhau 1h
Min pay 20000 satoshi

Site 2 đăng kí tại đây

Mỗi lần claim được 1200 satoshi
Mỗi lần cách nhau 10 phút
Min pay 20000 satoshi

Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền