Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Kiểm điểm thưởng đổi quà

Site 1
Đăng ký tại đây

Cập nhật thông tin tài khoản--> Thử vận may say quà tặng để kiểm điểm thưởng và đổi quà

Site 2
Đăng ký tại đây

Chỉ cần đăng ký giới thiệu thêm bạn bè đăng ký để nhận điểm thưởng

Site 3
Đăng ký tại đây

Mỗi ngày làm Missions và bonus của site. Mỗi ngày làm được 2 điểm. Đủ điểm vô đổi quà ship toàn thế giới nhé.


Chúc các bạn kiếm thật nhiều quà